Wonen boven winkels project in Haarlem in 2014 voortgezet ook zonder subsidieregeling

Gepubliceerd op: 22-04-2014 - 1 reactie
Het project Wonen boven winkels is succesvol geweest en heeft tot nu toe geleid tot een toename van ruim 100 wooneenheden boven winkels in de binnenstad. In 2009 heeft de gemeenteraad € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor dit project. Daarmee werd een gedeelte van de onrendabele top bij de realisering van woningen boven winkels in de binnenstad voor rekening van de gemeente genomen in de vorm van een subsidie. Thans is echter het beschikbare budget van € 1 miljoen op. Een financiële impuls in de vorm van een subsidie voor de realisering van woningen boven winkels is dus niet meer mogelijk.

Positieve resultaten project Wonen boven Winkels Haarlem

Gepubliceerd op: 14-03-2013 - 3 reacties

Burgemeester en wethouders van  Haarlem hebben het Programma Wonen Boven Winkels na een uitgebreide evaluatie positief beoordeeld. Besloten is daarom de aanpak de komende jaren  voort te zetten. Ook is Wonen boven Winkels  opgenomen in de nieuwe gemeentelijke  Woonvisie 2012-2016. Haarlem is al jaren actief met de bevordering van Wonen Boven Winkels in de binnenstad.  Na een korte pauze is er sinds 2009 een gerichte doorstart gemaakt en zijn er 60 woningen boven winkels gerealiseerd en opgeleverd.


Werkbezoek gemeenteraad en ambtelijke organisatie gemeente Ronde Venen

Gepubliceerd op: 01-02-2013
Een delegatie van de gemeenteraad Ronde Venen bracht samen met een deel van de ambtelijke organisatie van deze gemeente een werkbezoek aan Haarlem. Tijdens dit werkbezoek was er aandacht voor het project Wonen boven Winkels en de hofjes in Haarlem. Oud wethouder van Haarlem, Maarten Divendal, was in zijn huidige functie als burgemeester van de gemeente Ronde Venen hierbij aanwezig. En kon vanzelfsprekend zijn ambtenaren en gemeenteraadsleden nuttige informatie verschaffen over zijn voormalige woonplaats.

Werkbezoek en algemene ledenvergadering Wonen boven Winkels Nederland

Gepubliceerd op: 02-12-2012
Eind 2012 werd in Haarlem de algemene ledenvergadering van de landelijke vereniging Wonen boven Winkels gehouden. Een inspirerende dag waarop diverse genodigden in de ochtend werden uitgenodigd om deel te nemen aan een kenniscentrum. Daarbij stond de vraag centraal hoe er nieuwe coalities kunnen worden gevormd tussen de verschillende actoren in de binnenstad om wonen boven winkels mogelijk te maken.